Søg støtte

Søg

Synlig Førstehjælp


Donation

Forskningsprojekt

Face your Fears

Region Hovedstadens Psykiatri, Københavns Universitetshospital

Donationen går til et projekt, der skal undersøge, hvorvidt brugen af virtual reality (VR) i kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe patienter med skizofreni. Metoden har allerede vist sig effektiv mod angst, men der har kun været mindre studier af metodens effekt på skizofreni. Dette studie med 256 deltagere vil således være det foreløbigt største i verden inden for dette felt. For skizofreni-patienter kan hverdagssituationer i bussen, i supermarkedet eller bare en gåtur på gaden udløse angst og mistænksomhed. Den almindelige behandling – hvad enten det er medicin eller traditionel terapi – hjælper ikke patienterne tilstrækkeligt. Det er der derimod noget, der tyder på, at virtual reality-teknologien gør. Virtual reality kan simulere de angstudløsende situationer på en overbevisende måde, og en psykolog eller anden fagperson har mulighed for at behandle og formidle redskaber, samtidig med at patienten er i oplevelsen. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg, hvor indsatsgruppen får kognitiv adfærdsterapi med virtual reality, mens kontrolgruppen får almindelig kognitiv adfærdsterapi. Effekten måles på graden af paranoia hos patienterne umiddelbart efter behandlingens afslutning samt ni måneder senere. VR-behandlingen bør forholdsvis let kunne implementeres i praksis, hvis den viser positive resultater.

Tildelt støtte

4.000.000 kr.

2020

Modtager

Region Hovedstadens Psykiatri, Københavns Universitetshospital

Region

Landsdækkende