Søg støtte

Søg

Gratis psykologisk rådgivning


Donation
Særpujle: Trivsel i et ungeperspektiv

Projekt

Fællesdag

Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

Denne donation går til afholdelse af en trivselsdag med en lang række forskellige aktiviteter, som eleverne kan være sammen om, bl.a. i samarbejde med lokale foreninger, Svendborg Idrætscenter og Frivilligcenter Svendborg. Målet med dagen er at ryste eleverne sammen, så de ser hinanden i andre situationer end de skolemæssige, danner nye relationer og får inspiration til aktiviteter, de kan lave sammen med andre både i og uden for skoletiden. Målet er at give eleverne nogle positive fælles oplevelser og et tættere sammenhold, så de kan føle sig trygge, have et godt og aktivt fritidsliv og føle en tilknytning til deres skole. Det har stor betydning for de unges trivsel og fastholdelse i uddannelsen.

Tildelt støtte

35.000 kr.

2023

Modtager

Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start