Søg støtte

Søg

Psykologisk Støtte


Donation

Projekt

Fællesskaber for syge unge

Ungdommens Røde Kors

At være barn eller ung med en kronisk eller langvarig sygdom er ikke nemt. En indlæggelse betyder, at den unge får professionel hjælp til at håndtere sin sygdom, men samtidig flytter den unge fra sit hjem, venner, familie og vante rammer. Ungdommens Røde Kors’ caféer for børn og unge mellem 4-25 år, som er indlagte på hospitaler og psykiatriske afdelinger på Odense Universitetshospital, Aabenraa Sygehus og Kolding Sygehus, skal bringe fællesskab indenfor hospitalernes hvide vægge. Der bliver også udviklet en mentorordning for op til 20 unge mellem 14-30 år, der bliver udskrevet fra hospital eller fra ungdomspsykiatrisk eller voksenpsykiatrisk afdeling. Indsatsen skal hjælpe til bedre trivsel blandt sårbare børn og unge.

Tildelt støtte

1.294.121 kr.

2022

Modtager

Ungdommens Røde Kors

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start