Søg støtte

Søg

Åndenød - tryghed i ambulancen


Donation

Projekt

Fællesskabet mod ensomhed

Brug Bolden Danmark

Brug Bolden Fællesskaberne tilbyder nogle af de mest udsatte unge i Danmark et træningsfællesskab baseret på frivillige trænere. Deltagerne, som er i alderen 15-30 år, er af forskellige årsager ikke en del af det etablerede forenings- og idrætsliv og befinder sig på kanten af samfundet eller i risiko for det. Med donationen kan Brug Bolden etablere en særlig indsats for de 15-17-årige, hvor de deltager i fodboldtræning, kampe, socialt samvær og arrangementer og derigennem kan danne nye relationer, der mindsker ensomheden. Indsatsen skal desuden tiltrække flere frivillige, så der kan inkluderes op mod 240 nye unge i indsatsen.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2023

Modtager

Brug Bolden Danmark

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start