Søg støtte

Søg

Fællesskabet på sommertur


Donation

Projekt

Fællesskabet på sommertur

Kurdere i Svendborg

Med donationen kan Foreningen Kurdere i Svendborg invitere familierne i foreningen på en endagstur til Djurs Sommerland med mulighed for at deltage i et fællesskab uden for deres lokalområde. Turen skal give familierne gode minder og oplevelser, som øger deres forståelse og viden om den danske kultur.

Tildelt støtte

22.750 kr.

2023

Modtager

Kurdere i Svendborg

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start