Søg støtte

Søg

Cykeltur/motion i nærmiljøet


Donation

Projekt

Familieliv i balance

NørreBrobyggerne

Den boligsociale helhedsplan NørrebroByggerne (NBB) dækker 12 almene boligafdelinger med cirka 7.000 beboere på Nørrebro. Med donationen ønsker de at etablere en række forældrekurser for at styrke forældrenes kompetencer og evner til at håndtere udfordringer i familielivet og fremme engagementet i deres børns trivsel og udvikling. Temaaftener, familiehøjskoler og familieture skal ligeledes bidrage til at skabe gode minder, motivere forældrene til at være en del af et fællesskab og give større tillid til systemet. Målet med indsatsen er at hjælpe familierne med at skabe balance i deres familieliv, hvilket vil åbne op for nye positive fællesskaber og give handlemuligheder, trivsel og øget deltagelse i samfundet.

Tildelt støtte

510.000 kr.

2023

Modtager

NørreBrobyggerne

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle