Søg støtte

Søg

Brandbekæmpelse


Donation

Projekt

Familienetværk Haderslev

Blå Kors Danmark

Med donationen vil Familienetværket tilbyde udsatte familier uden for fællesskaber at være med i et netværk, som kan hjælpe dem ind i foreningslivet og give dem nogle sociale relationer. I et familienetværk kan familierne mødes til fællesspisning og andre aktiviteter, som skal øge både børnenes og de voksnes trivsel og livsmestring, ligesom familierne kan få hjælp til at se muligheder og træffe valg, der på længere sigt kan ændre familiernes udsathedsstatus og gøre dem mere robuste i eget liv.

Tildelt støtte

280.000 kr.

2022

Modtager

Blå Kors Danmark

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle