Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Forskningsprojekt

Fatale drukneulykker i Danmark

Københavns Universitet

Donationen går til at indsamle viden om fatale og non-fatale drukneulykker baseret på Dansk Hjertestopregister og elektroniske patientjournaler for at afdække mulighederne for at nedbringe antallet af dødsfald som følge af drukning. Drukning er en af de hyppigste dødsårsager globalt, men mange drukneulykker kan undgås ved at uddanne befolkningen i at begå sig sikkert ved, på og i vand samt gennem forebyggende tiltag, som bedst kan målrettes, hvis man kender årsagen til, at drukneulykkerne sker. Projektet undersøger danske hjertestop uden for hospital forårsaget af drukning i perioden 2016-2020 for at afdække, hvad der karakteriserer hjertestop i forbindelse med drukning, samt hvor mange der bliver genoplivet. Resultatet af undersøgelsen skal bidrage med viden om de faktorer, som er udslagsgivende for en fatal vs. en nonfatal drukneulykke. Derved kan man bedre målrette fremtidige indsatser for at reducere antallet af fatale drukneulykker i Danmark.

Tildelt støtte

446.039 kr.

2021

Modtager

Københavns Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Respekt for vand