Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus Aarhus 2


Donation

Projekt

Feriecamp for børn og unge

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Tildelt støtte

346.000 kr.

2014

Modtager

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Region

Hovedstaden