Søg støtte

Søg

Ny cykel til Aalholmhjemmet


Donation

Forskningsprojekt

Flygtninge med PTSD gen.149759

Psykiatrisk Center Ballerup, Region hovedstadens psykiatri

Donationen går til at forbedre behandlingen for flygtninge med posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), som står uden for arbejdsmarkedet. Målet er at opnå en forbedret livskvalitet. Flygtninge har en markant øget risiko for at udvikle psykiske lidelser som PTSD og depression efter traumatiske oplevelser i forbindelse med krig og flugt. Forskerne vil derfor undersøge effekten af et nyt, helhedsorienteret og tværfagligt behandlingsforløb i samarbejde med patienternes kommuner. Effekten af indsatsen måles lige efter endt behandling samt efter 6 måneder fra afslutning af behandlingen, hvor der bl.a. ses på, om der er opnået forbedringer i patienternes hverdagsfunktioner og i tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Tildelt støtte

4.623.043 kr.

2021

Modtager

Psykiatrisk Center Ballerup, Region hovedstadens psykiatri

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle