Søg støtte

Søg

Indkøb af CPR Training Sim.


Donation

Forskningsprojekt

FOCUS - stress og psykose

Københavns Universitet

Dette projekt vil afprøve et nyt samlet behandlingstilbud for unge, som er i meget høj risiko for at udvikle skizofreni. I løbet af de seneste år er det lykkedes at opstille et sæt kriterier, der gør det muligt at identificere denne gruppe blandt patienter, der selv opsøger hjælp, og hvor forskning viser, at omkring hver fjerde af dem udvikler skizofreni. Med det nye behandlingstilbud ønsker man at sætte tidligt ind med den rette behandling for at forhindre, at de unge patienter udvikler psykoser. Tilbuddet hedder FOCUS (Function and Overall Cognition in Ultra-high Risk States) og kombinerer en computerbaseret kognitiv træning med gruppebaseret træning og individuelle samtaler. Hvis behandlingen viser sig at være effektivt, vil det blive implementeret som en fast del af behandlingstilbuddet til unge med høj risiko for at udvikle skizofreni.

Tildelt støtte

3.570.000 kr.

2014

Modtager

Københavns Universitet

Region

Landsdækkende