Søg støtte

Søg

Flere ind i ForeningsDanmark


Donation

Projekt

Fod på gulv - dans for sårbare

Tempi

Donationen går til at arrangere dans for sårbare mennesker. Antallet af unge og voksne, som er ensomme, bevæger sig for lidt og oplever mental mistrivsel, er stigende. Erfaringer tyder på, at alternative bevægelses- og fællesskabsformer har en positiv indflydelse på den fysiske og mentale sundhed hos sårbare og mennesker med psykisk sygdom. Genklang skal nu afprøve metodeprojektet ’FOD PÅ GULV’ og effekten af tilpasset moderne folkedans for hhv. sårbare unge og voksne med psykisk sygdom. Erfaringerne fra pilotprojektet er gode, og derfor ønsker Genklang i tæt samarbejde med kommuner, regioner og flere institutioner at udbrede metoden rundt om i landet, så flere mennesker får glæde af tilbuddet. I første omgang kan interesserede skoler, institutioner og andre tilbud i Nordjylland og Syddanmark via hjemmesiden Fodpaagulv.dk byde ind på at deltage. Formålet er at øge livskvalitet og trivsel for sårbare og mennesker med psykisk sygdom og samtidig motivere til fysisk aktivitet og fællesskab gennem moderne folkedans. Forskere fra Aalborg Universitet & NOCKS – Nordjysk Center for Kultur og Sundhed følger projektet og evaluerer udbyttet for deltagerne.

Tildelt støtte

417.000 kr.

2021

Modtager

Tempi

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle