Søg støtte

Søg

Rednings- og svømmeveste


Donation

Projekt

Fodbold i Hastrupparken

HASTRUP FC

Hastrup FC er en nystiftet fodboldklub i et boligsocialt udsat område i Køge. Klubben ønsker at inddrage unge fra området i fællesskaber og foreningslivet ved at give dem mulighed for at dyrke fodbold på turneringsplan under DBU. Træningen skal medvirke til at sikre tryghed i lokalområdet og forebygge, at de unge havner i en kriminel løbebane på længere sigt. Med donationen kan der oprettes fodboldhold og indkøbes træningsrekvisitter samt trænings- og kamptøj til spillerne.

Tildelt støtte

29.500 kr.

2021

Modtager

HASTRUP FC

Region

Sjælland