Søg støtte

Søg

Familieklub i Åbyhøj


Donation

Projekt

Fodbold med et tvist

Boldklubben Skjold

Fodbold med et twist er et kombineret fodbold- og recovery-undervisningstilbud, som skal tiltrække mænd med psykisk sygdom og sårbarhed, som ellers ofte fravælger sundhedsfremmende tilbud. Aktiviteten består af to fodboldtræninger med efterfølgende peer-to-peer baseret recovery-undervisning, som faciliteres af to undervisere fra Skolen for Recovery med egne erfaringer som patienter i psykiatrien. Ambitionen er, at en tredjedel af projektets deltagere vil bruge tilbuddet som et springbræt til at indgå i samfundet på lige fod med andre i arbejds- og træningssammenhænge.

Tildelt støtte

427.010 kr.

2022

Modtager

Boldklubben Skjold

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle