Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Kursus

Førstehjælpskurser

ConnectSport

ConnectSport er et netværk for idrætshaller og sportscentre i Danmark. De næsten 100 idrætshaller i netværket ønsker at afholde 7 førstehjælpskurser for medarbejdere, frivillige og hjælpere, der har opsyn i svømmehaller flere steder i landet. Det vil give stor tryghed for både medarbejdere og gæster, at medarbejderne i de danske haller er klædt på til at yde førstehjælp, hvis det skulle ske, at en gæst får behov for hjælp.

Tildelt støtte

91.875 kr.

2018

Modtager

ConnectSport

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart