Søg støtte

Søg

Hjertestarterskab


Donation

Projekt

Forældreskab i balance

For Lige Vilkår

For Lige Vilkår er en landsdækkende og diagnosetværgående forening for forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom. Forældrene lider ofte under den belastning, det er at leve i en uforudsigelig hverdag med følelser som angst, bekymring og afmagt. Belastningen af familielivet kan også skabe flere konflikter mellem forældrene. Denne donation skal derfor bruges til at afholde netværksforløb for forældregrupper for at give dem indsigt og redskaber til at håndtere sygdommen og bringe familiens liv tilbage i en holdbar gænge.

Tildelt støtte

649.000 kr.

2022

Modtager

For Lige Vilkår

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle