Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Forankring

Landsforeningen af VæreSteder

Donationen går til at drive og undersøge værdien af ”Det Digitale Værested” blandt socialt udsatte voksne borgere. ”Det Digitale Værested” er en lukket Facebookgruppe, der blev etableret under Covid-19 for at give socialt udsatte mennesker et holdepunkt og fællesskab i hverdagen. Efter genåbningen af de fysiske væresteder har der fortsat været behov for det digitale tilbud, som har skabt kontakt til socialt udsatte mennesker, som ikke kommer i de fysiske væresteder. Samtidig har det skabt nye muligheder for socialt arbejde gennem et digitalt fællesskab, hvor aktiviteter, gruppeforløb samt råd og rådgivning danner rammen. Brugerne af ”Det Digitale Værested” deltager i daglige aktiviteter sammen, som fx gåture, rengøring, bagning og filmaftener, og kan herudover deltage i længerevarende gruppeforløb. Med donationen kan det digitale tilbud fortsætte driften, og der kan gennemføres en undersøgelse blandt de omkring 700 nuværende brugere om, hvor vigtigt ”Det Digitale Værested” er for fx deres livskvalitet, sociale samhørighed og strukturering af hverdagen, samt hvad det vil betyde, hvis værestedet ikke er der. Resultatet skal holdes op mod andre tilbud på det sociale område og sikre et organisatorisk og økonomisk fundament for ”Det Digitale Værested”, som matcher brugernes vurdering af platformens vigtighed.

Tildelt støtte

2.333.575 kr.

2022

Modtager

Landsforeningen af VæreSteder

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle