Søg støtte

Søg

skab til Hjertestarter


Donation

Projekt

Forebygge sygdom og ensomhed

Fredensborg Multikulturel Kvindeforening

Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er ofte mindre involverede i foreningslivet og dyrker mindre idræt end etnisk danske kvinder. Fredensborg Multikulturel Kvindeforening ønsker med donationen at give indvandrerkvinder adgang til sunde aktiviteter, hvor de samtidig får kontakt med etnisk danske kvinder. Målet er at få kvinderne ud af hjemmet og ind i det danske samfund, samtidig med at de udvikler sunde vaner. Det skal ske gennem fælles fysisk aktivitet, som kan være alt fra cykling, svømning samt løbe- og gåture til foredrag, sociale sammenkomster og udflugter.

Tildelt støtte

120.000 kr.

2023

Modtager

Fredensborg Multikulturel Kvindeforening

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle