Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Forskningsprojekt

Forebyggelse af tilbagefald

Aarhus Universitet

Donationen går til at afprøve en ny app-baseret behandlingsmetode til forebyggelse af tilbagefald i og efter rusmiddelbehandling blandt unge voksne. Alkohol og illegale stoffer udgør et sundheds- og samfundsmæssigt problem blandt 18-30-årige i Danmark. Et længerevarende storforbrug medfører markant forhøjet risiko for at droppe ud af uddannelser, miste fodfæste på arbejdsmarkedet og udvikle en række psykiske vanskeligheder. Apps anvendes allerede inden for rusmiddelbehandling. Forskerne vil derfor udvikle og pilotteste en app til brug i efterbehandling i samarbejde med 18-30-årige indskrevet i behandling for alkohol- og stofproblemer for at undersøge, om appen støtter fastholdelse eller forbedring af behandlingseffekt. Hvis resultatet er positivt, kan appen udbredes, så flest mulige kan få gavn af den.

Tildelt støtte

1.779.446 kr.

2021

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet