Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Forebyggelse af voldtægt

Amnesty International

Denne donation går til et projekt, der skal forebygge voldtægter blandt unge mennesker i Danmark. Ifølge Justitsministeriet registrerede danske voldtægtscentre i 2015, at 4.000 kvinder var udsat for voldtægt, men det reelle tal formodes at være langt højere. Kun én ud af fem anmeldte voldtægter ender med en voldtægtsdom, og dermed har et offer for voldtægt i Danmark kun en begrænset chance for at opleve, at gerningsmanden bliver stillet til ansvar for forbrydelsen. Med projektet ønsker Amnesty International at give unge en større forståelse for, hvad voldtægt, samtykke og seksuelle grænser er for derigennem at medvirke til, at flere voldtægter anmeldes, og at flere sager kommer for en dommer. Amnesty International vil bl.a. undersøge, hvordan en samtykkebaseret lovgivning vil være både forebyggende og sikre mere retfærdighed for voldtægtsofre. Der skal også udvikles undervisningsmateriale til grundskolen og gymnasier samt en oplysningskampagne rettet mod unge, der skal forebygge, at de unge begår voldtægt senere i livet. Målet er at oplyse og skabe en holdningsændring blandt unge i Danmark for at forebygge voldtægter. Derudover skal en indsats mod politi, jurister, dommere og advokater modvirke stereotype tilgange og victim blaming, mens politikerne skal opfordres til en ændring i lovgivningen, så der indføres en definition af voldtægt baseret på krav om samtykke.

Tildelt støtte

480.000 kr.

2017

Modtager

Amnesty International

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet