Søg støtte

Søg

Etablering af et Sanserum


Donation

Projekt

Foredrag, underholdning mv.

Ældresagen

Et liv som førtidspensionist eller efterlønner kan være præget af ensomhed, passivitet og eksklusion, da den sociale orientering ofte er rettet mod arbejdsmarkedet. I Ældresagen i Them imødekommer man denne udfordring ved at give førtidspensionisterne og efterlønnerne mulighed for sociale, kulturelle og inklusionsfremmende arrangementer via projektet ’De Unge Seniorer’. Projektet skal sikre øget selvværd og livskvalitet hos målgruppen gennem støtte med midler til bl.a. foredrag, koncerter, museumsbesøg og madgrupper. Målet er at give mulighed for at indgå i positive sociale fællesskaber i hverdagen og på den måde forebygge eksklusion og depression.

Tildelt støtte

30.000 kr.

2015

Modtager

Ældresagen

Region

Midtjylland