Søg støtte

Søg

Behandling af angst blandt børn og unge – tillægsbevilling


Donation

Forskningsprojekt

Forløb af hjertestopopkald

Københavns Universitet, Akutberedskabet Region Hovedstaden

Donationen går til at etablere en database over indhold og forløb af 1-1-2-opkald vedrørende hjertestop. Siden 2001 er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark, men siden 2017 er overlevelsen stagneret, hvilket skaber behov for nye initiativer til at forbedre den akutte og livreddende indsats ved pludseligt hjertestop. Det er centralt for chancen for at overleve et hjertestop, at hjertestoppet erkendes hurtigt. Danske og internationale undersøgelser viser bl.a., at kun omkring 70-75 pct. af alle hjertestop bliver erkendt under 1-1-2-opkaldet, og at der ofte er en forsinkelse på 1-2 minutter fra afsendelse af ambulance til aktivering af hjerteløbere. Der mangler dog viden, fx om erkendelsen af hjertestop er forbedret siden indførelsen af TrygFondens Hjerteløberordning, om hvor lang tid der går fra afsendelse af ambulance til aktivering af hjerteløbere, og hvor ofte der instrueres i hjertelungeredning over telefonen. Forskerne vil derfor indhente informationer fra 1-1-2-opkald ved gennemlytning af opkald og koble dem til eksisterende databaser som Dansk Hjertestopregister og Hjerteløberdata. Det vil bidrage bl.a. med viden om betydningen af tid fra opkald til instruktion i hjertelungeredning begynder samt til aktivering af hjerteløbere, ligesom det kan identificere udfordringer i kommunikationen, som påvirker den akutte respons. Resultaterne skal bruges til at optimere træning og undervisning af de sundhedsfaglige visitatorer, som besvarer 1-1-2-opkald.

Tildelt støtte

866.932 kr.

2023

Modtager

Københavns Universitet, Akutberedskabet Region Hovedstaden

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart