Søg støtte

Søg

Indkøb af innowalk


Donation

Projekt

Formidling af sundhedsviden

Somalisk Sundhedsforbund (SSF)

Med en donation fra TrygFonden kan Somalisk Sundhedsforbund udbygge formidlingen af viden om sundhed til somaliske indbyggere i Danmark. Der er tale om en gruppe mennesker, som erfaringsmæssigt har vanskeligt ved at forstå og fortolke det danske sundhedsvæsen, bruger sundhedsvæsenet uhensigtsmæssigt og ikke ved nok om sygdomme, der kan forebygges. Blandt målsætningerne er at ruste forbundets frivillige til at blive bedre til at udføre deres frivillige arbejde samt at sprede rygtet om Somalisk Sundhedsforbund som en forening, der tilbyder somaliske indbyggere i Danmark sundhedsviden på deres modersmål. TrygFondens støtte går til afholdelsen af to årlige 2-dages arrangementer i hver af de fire største byer i Danmark. Omdrejningspunktet i arrangementerne er livsstilssygdomme, sygdomsforebyggelse, de nyeste teknologier inden for sundhed og patient-læge-forholdet i det danske sundhedsvæsen. TrygFonden har støttet projektet med 432.500 kr.

Tildelt støtte

432.500 kr.

2014

Modtager

Somalisk Sundhedsforbund (SSF)

Region

Landsdækkende