Søg støtte

Søg

Trivselsgrupper for børn


Donation

Projekt

Fra ensom til aktiv

Ungecenter Brønderslev

Gode venskaber opbygges ikke kun i skolen. Mange børn finder deres bedste venner i fodboldklubben, på musikskolen eller til spejder. Det er imidlertid ikke alle familier, der har råd til at lade børnene deltage i fritidsaktiviteter. Brønderslev Kommune har i flere omgange fået støtte til, at børn i dårligt stillede familier får tilbudt at deltage i en fritidsaktivitet efter eget ønske. To fritidsguider hjælper børnene med at vælge aktivitet og komme i gang, og der er hjælp med indkøb af specielt udstyr og udgifter til transport. Fritidsguiderne følger desuden løbende op på, hvordan det går børnene – både hos børnene selv og andre voksne omkring børnene. Erfaringerne viser, at flere hundrede børn i alderen 4-18 år har fået et langt bedre liv, efter at de har fået mulighed for at deltage i fritidslivet på lige fod med andre. Projektet har skabt så gode resultater, at det nu også omfatter ensomme unge, uanset hvilken social baggrund de har.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2015

Modtager

Ungecenter Brønderslev

Region

Nordjylland