Søg støtte

Søg

FBU ForældreStøtte


Donation

Projekt

Fra modtager til medskaber

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Midlerne skal gå til rådgivning til indsatte i de danske fængsler for at undgå yderligere social marginalisering og tilbagevenden til kriminalitet efter endt afsoning. Fængselsophold er en belastning for den enkelte indsatte og for samfundet som helhed. En undersøgelse fra Kriminalforsorgen fra et dansk fængsel viser, at 68 pct. af de indsatte er utilfredse eller meget utilfredse med de forklaringer, de modtager som afslag på anmodninger, mens 48 pct. af de indsatte i ringe grad eller slet ikke forstår de beslutninger, der bliver truffet om dem. Omkring 1 ud af 10 indsatte i de danske fængsler har ikke gennemført folkeskolens afgangseksamen, og godt 5 pct. oplyser, at de har læse- og skrivevanskeligheder. Projektet skal derfor hjælpe den gruppe af indsatte, der har kommunikative udfordringer i form af fx ordblindhed, manglende sprogkundskaber eller lignende, med gratis juridisk hjælp til at klage over eller søge erstatning hos politi og fængselsmyndigheder. Målet er, at de indsatte får de nødvendige råd og vejledning i forhold til at løse eller forbedre deres juridiske, sociale eller økonomiske problemstillinger, så de opnår en større forståelse for egen situation og føler sig bedre klædt på til fremtidige problemstillinger.

Tildelt støtte

3.500.000 kr.

2017

Modtager

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start