Søg støtte

Søg

Førstehjælp


Donation

Projekt

Fra små til store smil

Frivilligcenter Helsingør

Hver tredje barn i Danmark under 18 år har fraskilte forældre. Det høje antal af skilsmisser har medført, at disse nu opleves som almindeligt, og at det kan hænde, at børnenes udfordringer som følge heraf nedtones eller overses. Forældrene har ofte ikke overskuddet til at se de problemer, der kan opstå hos deres børn som følge af forældrenes ændrede forhold, og børnene har ofte svært ved at søge støtte hos deres forældre. I lyset af dette vil nærværende projekt udvikle og gennemføre trivselsgrupper for børn, hvis forældre er blevet skilt. Erfaringer andetsteds viser, at trivselsgrupper kan være et godt redskab til at behandle de tematikker, der kan føre med skilsmisse. Gennem grupperne vil børnene lære at håndtere deres problemer, hvilket vil være forebyggende for, at disse problemer udvikler sig til noget mere alvorligt på sigt. Erfaringerne fra projektet vil munde ud i udarbejdelse af visuelt materiale, der kan skabe inspiration og benyttes af andre kommuner og frivilligcentre.

Tildelt støtte

650.000 kr.

2015

Modtager

Frivilligcenter Helsingør

Region

Hovedstaden