Søg støtte

Søg

Håndsprøjtebatterier


Donation

Projekt

Fra ungdomsklub til sportsklub

DGI Storkøbenhavn

Formålet med projektet er at give foreningsløse unge drenge i alderen 14-20 år et attraktivt alternativ til ’gademiljøet’, kriminalitet eller fysisk inaktivitet. Ligeledes er projektets mål at omdanne 12 ungdomsklubber til klubber med en idrætsprofil ved at uddanne unge hjælpetrænere og idrætsansvarligt personale til at varetage idrætsundervisning for ungdomsklubbens øvrige medlemmer. Med idræt som middel ønsker DGI Storkøbenhavn at styrke de unges kompetencer, personlige ressourcer og selvværd. Derudover vil ansøger uddanne de ansatte pædagoger til at være idrætsansvarlige mentorer i ungdomsklubberne og til at fungere som brobyggere mellem ungdomsklubben og lokale idrætsforeninger for herved at styrke sammenhængskraften i lokalområdet.

Tildelt støtte

1.500.000 kr.

2013

Modtager

DGI Storkøbenhavn

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En plads i fællesskabet