Søg støtte

Søg

Idræt for mænd på værested


Donation

Forskningsprojekt

Fremtidens idrætsfaciliteter

Idrættens Analyseinstitut

Idrætsfaciliteterne rundt om i landets kommuner rummer alt lige fra store multifunktionshaller og svømmearenaer til enkle motionsstier og boldbaner, og de spiller en betydelig rolle for hele befolkningens fysiske aktivitetsniveau. Kommunernes udgifter til anlæg og drift af faciliteterne udgør desuden langt størstedelen af de offentlige udgifter til idræt i Danmark. Dette projekt har derfor til formål at undersøge, hvordan idrætsfaciliteterne udnyttes og drives bedst muligt – til gavn for både kommuner, foreningsliv, institutioner og brugere. Gennem en grundig analyse af 1.000 idrætsfaciliteter fra op mod 25 forskellige kommuner skal de vigtigste faktorer for velfungerende faciliteter identificeres. Desuden skal der udvikles en række værktøjer med fokus på drift, ledelse og organisering til brug for kommunerne og de ansvarlige aktører tilknyttet faciliteterne. Endelig omfatter projektet en stor formidlingsindsats målrettet alle, der beskæftiger sig med drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter. I denne indsats indgår også udvikling af undervisningsmateriale samt oprettelse af nye uddannelsestilbud på området. Projektet ventes afsluttet i 2017 og vil i fremtiden kunne bidrage til bedre ledelse, tilgængelighed og udnyttelse af de kommunale idrætsfaciliteter landet over. På lang sigt er målet også øget tilfredshed blandt brugerne, samt at endnu flere danskere bliver motiveret til at dyrke sport og motion.

Tildelt støtte

4.984.200 kr.

2015

Modtager

Idrættens Analyseinstitut

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev sundt