Søg støtte

Søg

Fremtidens trafikanter

En ny generation af trafiksikre børn og unge. Det er en af målsætningerne for TrygFonden og Rådet for Sikker Trafiks samarbejde.

Børn og unge er en særlig sårbar gruppe i trafikken, hvilket i høj grad skyldes manglende færdigheder og rutine. TrygFonden har særligt fokus på de unge, da ulykkestallene er højest i aldersgruppen 15-24 år. 

Flere end 10 gange så mange 16-årige kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken sammenlignet med 6-årige. Samtidig har ældre over 65 år en højere risiko end gennemsnittet for at komme til skade, når de er involveret i en ulykke - både som fodgængere, cyklister og bilister.

Nederen forældre

Mange børn og unge stopper med at bruge hjelm, når de når teenageårene. Men hjelmen er vigtig for at undgå alvorlige hovedskader. Nederen Forældre understreger, hvor vigtigt det er at blive ved med at bruge hjelmen – og opfordrer forældrene til at stå fast, når børnene bliver ældre.

I de øvrige projekter er der bl.a. fokus på at få flere skoler til at undervise i trafiksikkerhed gennem hele skoleforløbet, at få flere unge til at tænke over deres adfærd i trafikken - bl.a. på baggrund af besøg af trafikskadede unge og pårørende til trafikdræbte - samt at arbejde for en ny forbedret køreuddannelse. 

Ved at indarbejde en god trafikkultur hos børn og unge mindsker man ikke alene den aktuelle risiko for, at de dør i trafikken, men en god trafikkultur vil også gøre dagens børn og unge til mere sikre trafikanter som voksne.

Bestil refleksvest i september 2021

Vi har pt lukket for bestilling af refleksveste. Bestillingen åbner igen i september 2021. Refleksvestene kan bestilles af skoler, institutioner og idrætsforeninger. Her sender vi gerne vestene som ”klassesæt”. Private kan også bestille til eget brug.

Vi samarbejder med Rådet for Sikker Trafik om følgende projekter:

Skole og forældre

Indsatserne er koncentreret om undervisningsmaterialer til børn i grundskolen, nyhedsbreve til forældre med fokus på at træne deres børn til at begå sig sikkert i trafikken, information til skoler, kommuner og uddannelsessteder samt kampagner målrettet bilister på skolevejene.

Der er særligt fokus på følgende målgrupper: Færdselskontaktlærere, lærere i basisfagene, skoleledere, forældre og studerende på professionshøjskolerne.

Ældre i trafikken

Projektet adresserer en målgruppe, der er særlig udsat og ulykkesramt. Når ældre kommer til skade i trafikken, er konsekvenserne ofte større og længerevarende end for ulykker med yngre. I takt med at de ældre bliver mere mobile, og befolkningsgruppen vokser, sker der flere skader med ældre på cykel.

Cykelhjelm til børn og unge

Kampagnerne Nederen Forældre og Hjælp en Hjelmløs indeholder en klar opfordring til at beskytte sig selv/sit barn med henblik på at nedsætte risikoen for hoved- og nakkeskader, hvis uheldet er ude.

Nederen Forældre forsøger at få børn til at beholde hjelmen på i længere tid, og Hjælp en hjelmløs motiverer unge til at begynde at bruge cykelhjelm (igen) i studietiden.

Sikker Trafik LIVE

Projektet har fokus på at give unge mellem 14 og 24 år en bedre risikoforståelse, der gør dem i stand til at træffe sikre valg i trafikken.

Undervisningsbesøgene med trafikskadede og pårørende til trafikdræbte er målrettet de ældste klasser i folkeskolen (min. 25.000 elever, svarende til ca. 19 pct.), gymnasier (min. 25 besøg, svarende til ca. 15 pct. af alle gymnasier) og erhvervsuddannelser (min. 130 besøg, svarende til ca. 38 pct. af skolerne).

Indsatsen målrettes særligt de kommuner, der har flest ulykker med børn og unge samt mindst undervisning i færdsel.

Har du spørgsmål?

René Højer

Programchef