Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Frirum på ungdomsuddannelser

Selvhjælp Silkeborg

Mange unge er ramt af mistrivsel. En af løsningerne på mistrivsel, som både forskning og de unge selv peger på, er, at de unge får adgang til frirum sammen med andre unge. Med donationen kan Selvhjælp Silkeborg etablere selvhjælpsgrupper, hvor unge møder andre i samme situation og oplever at kunne tale frit om bekymringer, håb og andet, som fylder i deres liv. Selvhjælpsgrupperne drives i samarbejde med tre uddannelsesinstitutioner, som medvirker til at rekruttere de unge.

Tildelt støtte

2.412.300 kr.

2023

Modtager

Selvhjælp Silkeborg

Region

Midtjylland

Delmål

Parat til uddannelse