Søg støtte

Søg

FIN Fitness i naturen


Donation

Projekt

Fritidstilbud til sårbare unge

Parat til Start

”Parat til Start” er et skoleprojekt under FO-Aarhus med seks undervisere og plads til 30 elever. Skolen tilbyder en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge over 18 år, der skal have hjælp til at komme fra en ofte turbulent folkeskoletid til en god voksentilværelse, hvor de mestrer de krav, der stilles til selvstændighed og job. De unge mangler ofte sociale kompetencer, og i klubben kan de øve sig i at skabe relationer til hinanden og være sammen, uden at der er et fast program. Skolen arrangerer også ture ud af huset, så de unge kan afprøve aktiviteter, de ikke ville have råd til eller mod på at prøve på egen hånd. Donationen gør det muligt at fortsætte aktiviteterne i de kommende tre år.

Tildelt støtte

184.800 kr.

2020

Modtager

Parat til Start

Region

Midtjylland