Søg støtte

Søg

Vand & vejr på taget


Donation

Projekt

Frivillige kontakt-svende

Hustømrerforeningen af 1691

Erhvervsuddannelser har det højeste frafald fordelt på uddannelsesgrupper. Denne donation går derfor til at udvikle og afprøve en metode til at understøtte og sikre bedre fastholdelse af lærlinge på erhvervsuddannelserne. Konkret skal der etableres et netværk af i første omgang 50 frivillige kontaktsvende inden for byggeriet, som skal tilknytte 150 lærlinge under hovedforløbet på deres erhvervsuddannelse. Hver kontaktsvend vil følge 2-4 lærlinge gennem hele deres uddannelse. Lærlingene tilmelder sig frivilligt, og forventningen er, at en del af dem, der tilmelder sig, vil være dem med flest udfordringer med mistrivsel, selvværdsproblemer, boligløshed, misbrug mm. En koordinator vil således overtage tungere sociale udfordringer, som kontaktsvendene ikke har nogen forudsætninger for at kunne håndtere. Hvis projektet viser gode resultater og bidrager til at fastholde flere gennem deres uddannelse, er målet at bruge metoden mere systematisk i erhvervsuddannelsessystemet.

Tildelt støtte

996.900 kr.

2021

Modtager

Hustømrerforeningen af 1691

Region

Hovedstaden

Delmål

Parat til uddannelse