Søg støtte

Søg

Flere ind i ForeningsDanmark


Donation

Udstyr

Frivilligt droneberedskab

Beredskabsforbundet Region Sjælland

Det frivillige beredskab i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) under Beredskabsforbundet ønsker at etablere et droneberedskab. Med donationen kan der indkøbes en drone samt et termisk kamera med tilhørende udstyr, der skal forbedre mulighederne for fx at identificere brandlommer og forudse, hvor i landskabet eventuelle røgfaner vil slå ned. Udstyret kan også bruges ved eftersøgninger af nødstedte og omkomne i kystnære områder, hvor man kan overflyve svært tilgængelige områder og dermed reducere eftersøgningstiden.

Tildelt støtte

209.601 kr.

2021

Modtager

Beredskabsforbundet Region Sjælland

Region

Sjælland