Søg støtte

Søg

Elementær brandbekæmpelse


Donation

Projekt

Funktionelle lidelser

Aarhus Universitetshospital

Donationen går til et projekt, der skal øge viden blandt meningsdannere, lovgivere og fagfolk om funktionelle lidelser i befolkningen. Det skønnes, at der i Danmark er cirka 300.000 mennesker med en funktionel lidelse i varierende grad. Det betyder væsentlige samfundsmæssige omkostninger og store udfordringer for den enkelte og dennes omgivelser, ligesom funktionelle lidelser medfører meget stor risiko for tidlig pensionering. Nogle patienter føler sig misforståede og dårligt behandlet, og årsagen er primært uvidenhed og misforståelser i sundhedsvæsnet og i kommunerne. På den baggrund har Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital i 2010 etableret et formidlingsteam, der skal bidrage til udbredelsen af viden om funktionelle lidelser, herunder hvordan man kan understøtte mennesker ved hjælp af en rehabiliterende indsats. Med donationen kan der uddannes endnu flere fagfolk som ambassadører og videnspersoner for formidlingsteamet, som kan stå for undervisning og formidling over hele landet.

Tildelt støtte

562.000 kr.

2017

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende