Søg støtte

Søg

skab til Hjertestarter


Donation

Forskningsprojekt

Funktionelle mavelidelser

Aarhus Universitetshospital

Donationen går til at undersøge, hvilken betydning sygdomsforståelse og forældres sygdomsbekymring har for effekten af internetbaseret behandling af funktionelle mavelidelser hos børn og unge. Den mest veldokumenterede og effektive behandling til disse lidelser er psykologisk behandling, der handler om at reducere såkaldt kontrol- og undgåelsesadfærd ved at komme i gang med de aktiviteter, fødevarer mv., som ikke er farlige i sig selv, men som man typisk kan have afskåret sig fra, og samtidig lære teknikker til at håndtere smerte og ubehag, så det bliver mindre over tid. I Sverige er der udviklet et internetbaseret program til børn og unge efter disse principper, kaldet i-KAT, som er afprøvet med stor succes for mange patienter. Donationen gør det muligt at undersøge mulighederne for at forbedre i-KAT programmet. Forskerne vil afdække dels, om der er særlige elementer af programmet, som er forbundet med fremskridt hos patienterne eller det modsatte, og dels, hvilken rolle forældrenes forståelse af deres barns sygdom spiller.

Tildelt støtte

700.000 kr.

2021

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende