Søg støtte

Søg

Formidling: FOKUS & forskning


Donation

Forskningsprojekt

Fysisk aktiv med kunstig hofte

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Donationen går til at undersøge, om en adfærdsindsats sammen med almindelig genoptræning efter hofteproteseoperation øger patienters fysiske aktivitetsniveau efter operationen, og om det afspejles i et bedre funktionsniveau. I Danmark er fremskreden slidgigt den primære årsag til, at ca. 10.500 primært ældre årligt gennemgår en operation, hvor de får en kunstig hofte. Operationen er som regel effektiv til at reducere smerte og funktionsnedsættelse, men typisk kommer patienternes fysiske aktivitets- og funktionsniveau ikke op på niveau med raske jævnaldrende. Man kender i dag ikke årsagerne til, hvorfor patienterne ikke spontant bliver fysisk aktive, når de får det bedre. Det kan skyldes, at smerter før operationen har vænnet dem til en mere stillesiddende adfærd, ligesom de kan være utrygge ved at komme til at gøre noget forkert i forhold til den nye protese. I dette projekt undersøges derfor, om en simpel adfærdsindsats, hvor man bl.a. rådgiver om sikker fysisk aktivitet, kan have en positiv effekt på patienternes aktivitetsniveau. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med i alt 200 patienter, der inviteres til at deltage, når de møder til forundersøgelsen inden hofteproteseoperationen. Tre måneder efter operationen, hvor de fleste har afsluttet den kommunale genoptræning, vil halvdelen af patienterne ved lodtrækning blive tildelt adfærdsindsatsen. Effekten vil blive målt på det fysiske aktivitetsniveau, bl.a. ved hjælp af en avanceret skridttæller og fysiske tests, samt selvrapporteret fysisk funktionsniveau, smerte, helbred og livskvalitet. Patienternes oplevelse af indsatsen vil også indgå i effektmålingen, der foretages seks og 12 måneder efter operationen. Hypotesen er, at den ekstra adfærdsindsats vil øge andelen, som går mindst 8.000 skridt dagligt seks måneder efter operationen, til 50 pct. mod 30 pct. i kontrolgruppen.

Tildelt støtte

630.666 kr.

2020

Modtager

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Region

Landsdækkende