Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Projekt

Gadecaféen

Gadecaféen

Antallet af hjemløse er stigende i Aarhus. Ifølge SFI var der i 2013 613 hjemløse borgere i Aarhus – til sammenligning var tallet 466 i 2009. Gadecaféen i Aarhus åbnede i 2009 som et socialt værested med opsøgende gadearbejde for misbrugere og hjemløse i byen. Der er åbent mandag og onsdag, og der er 20 frivillige tilknyttet. Udover caféen er der et team af tre-fire frivillige, som er på gaden to aftener om ugen med te, kaffe, sandwiches og lignende. Caféen samarbejder med Teen Challenge Denmark, der har tilknyttet behandlingssteder og udslusningssteder. På den måde kan de følge en misbruger fra gaden, i behandling og i udslusning til eget hjem. Caféen har kontakt til ca. 120 hjemløse, hvor flertallet er 25-55 år – og særligt blandt de unge er gruppen af hjemløse vokset. Gadecaféen ønsker med dette projekt at udvide åbningstiden til tre dage om ugen og etablere et gadeteam mere. Det vil åbne for muligheder for at tage brugerne med på ture til skov, strand og seværdigheder. Det vil også give de frivillige bedre muligheder for at tage med brugerne til tandlæge, læge og møder med sagsbehandlere og helt generelt at motivere de hjemløse til at foretage ændringer i deres liv. Målet er at holde kontakten til de 120 brugere og få mindst 30 nye brugere og op til 10 nye frivillige tilknyttet.

Tildelt støtte

522.960 kr.

2015

Modtager

Gadecaféen

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet