Søg støtte

Søg

Sundhed på hjul


Donation

Projekt

Gallo - Mestring og fælleskab

Gallo Huset

Gallo Huset i Aarhus arbejder for at fremme psykisk syge borgeres evne til at bo i egen lejlighed og klare hverdagen ved at bidrage med det, som de kan. I huset er en kaffebar, som de psykisk sårbare borgere er med til at drive. Med donationen kan Gallo Huset fortsat have en projektleder og en frivilligkoordinator tilknyttet, som driver Gallo Husets tilbud om netværk og aktiviteter for målgruppen samt aktiviteterne omkring kaffebaren, der også inkluderer en kaffevogn, som kører ud til faste steder i Aarhus og til events. Kaffevognen er samtidig et mini-informationscenter for psykiatrisk viden og sundhed.

Tildelt støtte

419.960 kr.

2022

Modtager

Gallo Huset

Region

Midtjylland

Delmål

Fællesskaber for alle