Søg støtte

Søg

Samtale- og telefonrådgivning


Donation

Projekt

Generationer i bevægelse (GiB)

DGI Landsplan

Donationen går til en indsats, der skal få bedsteforældre og børnebørn til at være fysisk aktive sammen i landets idrætsforeninger. Flere end seks ud af 10 ældre over 65 år bevæger sig ikke tilstrækkeligt, og der er sket en stigning af ældre med overvægt. Fysisk aktivitet med børnebørn er ifølge DGI et område med stort potentiale for at give ældre flere gode leveår. Den fælles aktivitet er til gavn for både den fysiske og den mentale sundhed – hos begge generationer. DGI har tidligere haft stor succes med at udbyde bedsteforældre-/børnebørn-aktiviteter med gymnastikken som udgangspunkt i enkelte lokale idrætsforeninger. Med donationen vil DGI udvikle et nationalt multisportskoncept kaldet ”Generationer i bevægelse” i alle DGI’s ca. 6.000 foreninger, så flere bedsteforældre og børnebørn kan være med – uanset geografi og forudsætninger. Projektet vil forløbe over de kommende to år og vil bestå af en bred vifte af aktiviteter, der er enkle og let tilgængelige for alle. Som led i projektet skal der etableres en instruktøruddannelse for i første omgang otte masterinstruktører og 45 instruktører, ligesom der udvikles 50 forskellige aktiviteter, som samles i en idebank, og som instruktører kan tilvælge i de enkelte foreninger alt efter deltagernes behov og ønsker. Indsatsen gennemføres som et samarbejde mellem DGI Landsplan, DGI Østjylland, DGI Sydøstjylland og DGI Nordsjælland.

Tildelt støtte

3.111.925 kr.

2022

Modtager

DGI Landsplan

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår