Søg støtte

Søg

Førstehjælp


Donation

Projekt

Øget social inklusion

Skovsgård Hotel

Skovsgård Hotel er en socialøkonomisk virksomhed, der er en arbejdsplads for socialt udsatte borgere, som på nuværende tidspunkt ikke kan fungere på en almindelig arbejdsplads. På hotellet får de socialt udsatte borgere mulighed for at indgå som reel arbejdskraft, fx som tjenere i det omfang, de er i stand til. For at sikre, at Skovsgård Hotel har de nødvendige ressourcer på både strategisk niveau og i den daglige drift, går denne donation til at styrke kompetencerne blandt medarbejdere og ledelse, bl.a. via konsulentbistand og efteruddannelse. Med dette projekt forventes det, at der i 2023 vil være 48 personer i aktivering, at antallet af førtidspensionister vil være steget fra 14 til 18 inden for det næste år, samt at der vil være 24 førtidspensionister i arbejde i 2023. Endelig er målet for Skovsgård Hotel, at minimum 50 pct. af virksomhedens indsatser i 2023 kommer fra hoteldriften. I dag er tallet 42 pct.

Tildelt støtte

916.000 kr.

2017

Modtager

Skovsgård Hotel

Region

Nordjylland

Delmål

Fællesskaber for alle