Søg støtte

Søg

Integreret rusmiddelbehandling


Donation

Forskningsprojekt

Gode leveår i de højeste aldre

Syddansk Universitet

Donationen går til at undersøge, hvilke faktorer der er associeret med gode leveår blandt personer, som er 80 år eller ældre. Vi lever længere og længere, og det er vigtigt, at denne stigning i levealder også er forbundet med flere gode leveår blandt de allerældste. Man har allerede en stor viden om, hvilke faktorer der er med til at sikre gode leveår blandt de 65-79-årige, men der mangler viden om dem på 80 år eller ældre. Fx er sygdomme blandt de ældste i befolkningen ikke en god indikator for at vurdere, om de har gode leveår eller ej, da man sagtens kan være velfungerende og have et godt liv, selvom man har diverse kroniske sygdomme. Det skyldes, at helbredskonsekvenserne af visse sygdomme ikke længere er så invaliderende som tidligere. Forskerne vil undersøge to indikatorer for gode leveår blandt de allerældste: at man ikke er ramt af kognitive og fysiske begrænsninger, og at man er glad og tilfreds med livet. Forskningen bygger videre på tre tidligere befolkningsundersøgelser blandt i alt cirka 5.000 personer på 80 år eller ældre, og resultaterne af den nye forskning vil kunne anvendes som udgangspunkt for andre undersøgelser af de ældste borgeres livskvalitet.

Tildelt støtte

799.050 kr.

2023

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår