Søg støtte

Søg

Førstehjælp - Vi alle kan yde


Donation

Projekt

GRÅK PLAY

Foreningen GRÅK

GRÅK er en almennyttig forening, der støtter sårbare unge og yngre voksne fra Aarhus Kommune i at genfinde glæden ved bevægelse og fællesskaber. Aktive fællesskaber har nemlig i flere sammenhænge vist sig at være en effektiv metode til at skabe indhold og mening i sårbare målgruppers hverdagsliv. Med denne donation vil foreningen afprøve en indsats, der skal give udsatte unge succesoplevelser gennem bevægelsesfællesskaber drevet af både professionelle voksne og frivillige peer-to-peer kræfter. Der bliver uddannet instruktører, som skal gennemføre træningsforløb med de unge. Ambitionen er, at de unge med tiden kan blive en integreret del af Aarhus Crossfit’s øvrige hold eller anden fysisk udfoldelse og blive hjulpet videre i livet, bl.a. via brobygning til andre almene foreningsfællesskaber eller andre ungemiljøer.

Tildelt støtte

1.100.000 kr.

2021

Modtager

Foreningen GRÅK

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start