Søg støtte

Søg

Akut førstehjælp MC kørsel


Donation

Projekt

Gruppe for børn som pårørende

Bedre Psykiatri

Psykisk sygdom påvirker også de mennesker, som er rundt om den syge. Børn, der er pårørende til psykisk syge, er ofte en overset gruppe og særligt udsatte i forhold til selv at udvikle en psykisk sygdom senere i livet. Bedre Psykiatri vil med denne donation oprette en pårørendegruppe for børn i alderen 12-17 år for at tilbyde dem et frirum med terapeutiske samtaler og fællesaktiviteter. Fællesaktiviteterne vil spænde over kreative aktiviteter, holdsport og mindfulness. I pårørendegrupperne vil børnene have mulighed for at danne relationer med ligesindede, få gode oplevelser, lære mestringsstrategier, som hjælper dem i deres hverdag, og som styrker deres robusthed på sigt. Der vil være to gruppeforløb – det ene for 12-14-årige og det andet for 15-17-årige – med 10-15 børn i hvert. Hvert barn deltager fra august til juni, og donationen vil dække udgifter i tre år. Derudover vil forældre blive tilbudt morgenmad og tilbud om at deltage i gruppesamtaler. De forældre, der måtte ønske det, tilbydes et program målrettet forældre med psykisk sygdom.

Tildelt støtte

647.740 kr.

2020

Modtager

Bedre Psykiatri

Region

Nordjylland

Fokusområde

Mental sundhed