Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

Heltidsnød = Heltidsindsats

Møltrup Optagelseshjem

Møltrup Optagelseshjem er en privat, selvejende stiftelse, der drives ud fra et kristent livssyn. Stiftelsen har hjemme på en gammel herregård udenfor Herning, hvor voksne mænd kan komme, hvis de har brug for et sted at bo pga. problemer med eksempelvis misbrug, hjemløshed, ensomhed eller lignende. Møltrup Optagelseshjem ønsker at etablere et frivilligkorps, som skal hjælpe beboere med udslusning efter ophold på Møltrup. Det vil være mændene selv, der definerer, hvad de ønsker hjælp til, som for eksempel økonomisk rådgivning, tryghedsopkald, rådgivning ift. husholdning osv.. Når konceptet er udviklet og afprøvet vil projektet blive forankret i regi af Møltrup Optagelseshjem, der allerede koordinerer øvrige frivillige. Der er dog brug for midler til at få projektet i gang.

Tildelt støtte

248.000 kr.

2013

Modtager

Møltrup Optagelseshjem

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet