Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Forskningsprojekt

Hjælp fra 112 ved hjertestop

Den Præhospitale Virksomhed, Akutberedskabet

Når folk falder om med hjertestop uden for hospital, øges deres overlevelseschancer markant, hvis de får livreddende førstehjælp og stød med hjertestarter, inden ambulancen ankommer. Her spiller medarbejderne, der modtager 1-1-2 opkald på vagtcentralerne, en afgørende rolle, idet de hurtigt skal forstå, hvad der er sket, vejlede i den rette hjælp og guide anmelderen til den nærmeste hjertestarter. En tidligere undersøgelse støttet af TrygFonden har vist, at erkendelsen af hjertestop ved opkald til 1-1-2 er steget mærkbart efter overgangen fra politidrevne til sundhedsfaglige vagtcentraler og indførelsen af Dansk Index, der er et værktøj, som hjælper med at vurdere, prioritere og disponere de præhospitale ressourcer. Dette projekt bygger videre herpå og vil se på erkendelsen af hjertestop og erfaringerne med hjertestartere over en længere periode, bl.a. via to systematiske litteraturstudier og en analyse af alle hjertestop inden for fire år. Analyserne skal frembringe viden, som kan bruges til at iværksætte tiltag, der kan optimere erkendelsen af hjertestop ved opkald til 1-1-2 og vejledningen i livreddende førstehjælp. Så målet med projektet er i sidste ende, at endnu flere, der falder om med hjertestop, kan overleve uden mén.

Tildelt støtte

624.130 kr.

2014

Modtager

Den Præhospitale Virksomhed, Akutberedskabet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Akut hjælp