Søg støtte

Søg

Sikkerhed i regnvandsbassiner


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Hjælp i en Corona-tid...

Ungdommens Røde Kors

Nedlukning af samfundet og isolation rammer alle, men rammer udsatte børn og unge meget hårdt. Ungdommens Røde Kors (URK) er godt i gang med at omstille sig til en digital ungdomsorganisation i en tid, hvor der er brug for fællesskaber på fysisk afstand. Lokalafdelinger møder de udsatte børn og unge i deres aktiviteter på nye måder og nye frivillige melder sig på banen, fordi det er så åbenlyst, at der er et øget behov. Ungdommens Røde Kors modtager en donation til en styrket indsats for børn på krisecentre. I løbet af de seneste uger er der kommet væsentligt flere børn på krisecentre. Der er derfor oprettet fem nye krisecentre og presset på de eksisterende er stort. URK vil derfor sætte ekstra ind med samarbejde med flere krisecentre end de 13 ’Spilopperne’-aktiviteter, de allerede har gang i. URK vil samtidig gerne sikre at de frivillige også er der i overgangen fra krisecenter til hjem, og at børnene inkluderes i de frivillige fællesskaber og aktiviteter, når de er hjemme igen.

Tildelt støtte

267.500 kr.

2020

Modtager

Ungdommens Røde Kors

Region

Landsdækkende