Søg støtte

Søg

To førstehjælpskurser


Donation

Akutpulje

Hjælp til psykisk sårbare

Netværkstedet Thorvaldsen

Netværkstedet Thorvaldsen er et tilbud indenfor det psykiatriske område, som er organiseret omkring brugerstyring, recovery og empowerment. Netværkstedet rummer et væld af undervisnings-, udviklings- og aktivitetstilbud. Det gælder særligt stedets kreative flagskib Rooster Music, som er et topmoderne lydstudie og musikforlag. Her kan medlemmerne indspille og udgive musik i samarbejde med professionelle musikproducere. Rooster Music har udgivet mere end 50 album med verdensomspændende distribution og har afholdt en række velbesøgte koncerter. Corona-krisen har medført, at hele aktivitetstilbuddet og lydstudiet er nedlukket. Dermed mangler en meget væsentlig faktor for de psykisk sårbare medlemmer. Ansøger frygter, at manglen på løbende empatisk kommunikation, fællesskab og kreative processer vil afstedkomme flere psykiatriske indlæggelser for stedets medlemmer. Nedlukningen kan tilmed true Netværkstedet Thorvaldsens eksistens, fordi driftsbudgettet er bundet op på at kunne fremvise resultater og produkter til bidragyderne. Thorvaldsen modtager en donation til en teknisk løsning, så medlemmerne kan forsætte deres recovery-processer via musikproduktionen til trods for nedlukningen. Det kræver adgang til mobilt indspilningsudstyr.

Tildelt støtte

56.374 kr.

2020

Modtager

Netværkstedet Thorvaldsen

Region

Hovedstaden