Søg støtte

Søg

Bedre visning af svar i trivselsmåling


Donation

Projekt

Hjælp til seksuelt misbrugte

Kvisten

Kvisten er et frivilligbaseret rådgivnings- og psykoterapeutisk støttetilbud til personer, som har været udsat for seksuelt misbrug og overgreb. Denne donation går til akkreditering og kontingentbetaling for medlemskab af RådgivningsDanmark.

Tildelt støtte

90.625 kr.

2020

Modtager

Kvisten

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle