Søg støtte

Søg

Behandling af angst blandt børn og unge – tillægsbevilling


Donation

Forskningsprojekt

Hjerneskade i arbejde

Aalborg Universitet

Denne donation går til et projekt, der skal undersøge, om hypnose kan forbedre arbejdsmarkedsdeltagelsen for mennesker med en hjerneskade eller hjernepåvirkning ved at styrke deres arbejdshukommelse. Hvert eneste år får mere end 8.000 danskere en hjerneskade som følge af bl.a. trafikulykker, hjerneblødninger og arbejdsulykker. Disse skader medfører mange forskellige kognitive handicap, men én af de helt dominerende symptomer på en hjerneskade er nedsat arbejdshukommelse. International forskning har vist lovende effekter af hypnose på arbejdshukommelse og ligeledes påvist, at hypnose kan skabe store ændringer i hjerneaktiviteten. Suggestion-Based Cognitive Rehabilitation er en nyudviklet intervention, der gennem hypnose kan forbedre arbejdshukommelsen. SBCR blev testet i et mindre lodtrækningsforsøg med 49 borgere og gav en forbedring på arbejdshukommelsen svarende til en stigning i IQ fra under normalområdet til midt i normalområdet. Dette projekt gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 120 borgere i Silkeborg, som er henvist til Jokkompagniet Silkeborg som følge af erhvervet hjerneskade eller hjernepåvirkning. Alle deltagere vil modtage beskæftigelsesrettede tilbud eller har tidligere modtaget det, og interventionsgruppen vil desuden modtage hypnose i én time pr. uge i fire uger. Effekten på arbejdsmarkedstilknytning, funktionsevne, symptomer og arbejdshukommelse måles umiddelbart efter forløbene samt efter seks måneder og to år. Formålet med projektet er at øge arbejdsmarkedstilknytning og funktionsevne for borgere med erhvervet hjerneskade og hjernepåvirkning og derigennem øge borgernes trivsel og livskvalitet. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Jobkompagniet Silkeborg, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Tildelt støtte

999.521 kr.

2016

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Landsdækkende