Søg støtte

Søg

Moderne mesterlære


Donation

Forskningsprojekt

Hjerterehabilitering i hjemmet

Syddansk Universitet

Donationen går til at hjælpe særligt sårbare patienter med hjertesvigt til højere livskvalitet og mindre sygdom. Mindst 65.000 danskere lider af hjertesvigt, som medfører, at hjertet pumper væsentligt dårligere end hos raske. Mennesker med hjertesvigt oplever en markant nedsat livskvalitet, nedsat træningskapacitet og ringere mental sundhed. Der er ekstraordinær solid dokumentation for, at nøje doseret fysisk træning – såkaldt hjerterehabilitering – øger livskvalitet og reducerer risikoen for indlæggelser. Det er samtidig samfundsøkonomisk omkostningseffektivt, men det er kun halvdelen af patienter med hjertesvigt, der modtager rehabilitering. En løsning kan være hjemmebaseret rehabilitering, som ved forsøg i Storbritannien har vist sig at være lige så effektivt som rehabilitering i et center. Forskerne vil derfor tilpasse det britiske rehabiliteringsprogram til danske patienter og deres pårørendes behov og herefter teste gennemførligheden af det tilpassede program.

Tildelt støtte

3.339.585 kr.

2021

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende